Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2018-02-21 13:46:27Rok 2017
2018-02-07 13:48:26Decyzje
2018-01-29 09:27:22Rok 2018
2018-01-23 10:52:36Stan jakości wody
2018-01-05 12:04:24Rok 2018
2018-01-05 12:04:15Podatki i opłaty lokalne
2018-01-05 12:03:01Uchwały z 2017 r.
2018-01-05 12:02:03Podatki i opłaty lokalne
2018-01-03 15:05:52Kwartał III
2018-01-03 15:01:21Rok 2018
2018-01-03 14:58:58Rok 2017
2017-12-27 10:01:50Uchwały z 2017 r.
2017-12-19 14:02:56Rok 2018
2017-12-19 14:00:55Rok 2017
2017-12-19 14:00:29Rok 2018
2017-12-19 13:52:30na 2018 rok
2017-12-19 09:49:51za 2016 rok
2017-12-19 09:07:31za 2016 rok
2017-12-14 13:53:58za 2016 rok
2017-12-14 13:53:32za 2016 rok
2017-12-14 13:18:32Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycz. i paliwa
2017-12-04 11:48:04Rok 2017
2017-11-09 14:57:48za 2016 rok
2017-11-09 14:56:15za 2016 rok
2017-11-07 11:50:23Stan jakości wody
2017-10-30 13:38:10Rok 2017
2017-10-30 13:34:38Kwartał IIII
2017-10-30 13:33:22Kwartał IIII
2017-10-30 10:00:14Rok 2017
2017-10-30 09:59:10za 2017 rok
2017-10-27 11:17:26Stan jakości wody
2017-10-20 11:31:58Stan jakości wody
2017-10-20 09:12:50za 2017 rok
2017-10-20 09:11:52Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej
2017-10-02 11:27:22za 2016 rok
2017-10-02 11:24:06za 2016 rok
2017-10-02 11:20:49za 2016 rok
2017-09-26 15:17:07Rok 2017
2017-09-15 11:17:30Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
2017-08-31 08:44:25Kwartał II