Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2012-05-18 10:22:19Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
2012-05-18 10:22:09Kultura
2012-05-18 10:21:59Zespół Placówek Oświatowych w Złotej
2012-05-18 10:21:49Szkoła Podstawowa w Miernowie
2012-05-18 10:21:35Szkoła Podstawowa w Chrobrzu
2012-05-17 13:15:08Dokumenty do pobrania
2012-05-17 13:15:02Regulamin Pracy Urzędu Gminy Złota
2012-05-17 13:14:55Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Złota
2012-05-11 08:51:57Rok 2012
2012-05-10 10:45:04za 2011 rok
2012-04-27 13:26:22Dokumnety do pobrania
2012-03-12 13:43:47kwartał 1
2012-03-09 13:43:40Rok 2011
2012-03-09 13:43:32Rok 2010
2011-06-07 11:35:49Rok 2011
2011-03-18 08:18:59za rok 2009
2011-03-18 08:18:28za rok 2010 - początek kadencji
2011-02-14 08:36:32Wójt Gminy
2011-02-14 08:36:11Komisje stałe Rady Gminy Złota
2011-02-14 08:35:11Rada Gminy
2010-04-30 08:19:37Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2010-03-11 10:38:17Formularz B
2010-03-11 10:35:08Formularz B
2010-03-11 10:32:54Formularz B
2010-03-11 10:29:41Formularz B
2010-03-11 10:29:30Formularz A
2010-02-18 15:12:19Formularz A
2010-02-18 15:10:27Formularz A
2010-02-05 11:24:05Formularz B
2010-02-05 11:20:32Formularz A
2010-02-05 11:00:50Formularz B
2010-02-05 10:58:18Formularz B
2010-02-05 10:53:10Formularz B
2010-02-05 10:47:36Formularz B
2010-02-05 10:43:40Formularz A
2010-02-05 10:40:24Formularz B
2009-06-02 14:14:25Zarządzenia Wójta Gminy
2009-02-24 10:07:39Formularz B
2009-02-24 10:07:32Formularz A
2009-02-24 10:05:39Formularz A