Rok 2014
Rok 2014

Załączone pliki:
opinia_o_prognozie_do2019 (opinia_o_prognozie_do2019.pdf - 689.108 KB)
Data publikacji: 2013-12-18 14:29:07 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2019

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl