Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Złota
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Złota określa zakres działania i zadania urzędu, jego organizację, zasady funkcjonowania oraz zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych wydziałów.

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 109/2016 (zarzadzenie109_2016.pdf - 413.428 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 10:07:31 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Złota
Schemat organizacyjny (schemat_organizacyjny1012017.pdf - 23.627 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 10:09:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl