za rok 2014 - koniec kadencji - poprawione
za rok 2014 - koniec kadencji - poprawione

Załączone pliki:
Tadeusz Sułek (Tadeusz_Sulek_koniec_kadencji_poprawione.pdf - 117.818 KB)
Data publikacji: 2015-01-29 09:44:34 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl