za rok 2014
za rok 2014

Załączone pliki:
Tadeusz Sułek - za rok 2014 (tadeusz_sulek_za_rok2014.pdf - 1590.449 KB)
Data publikacji: 2015-06-30 14:51:13 Redaktor: Paweł Bochniak
Agnieszka Gil (agnieszka_gil_zarok2014.pdf - 86.879 KB)
Data publikacji: 2015-07-09 14:59:25 Redaktor: Paweł Bochniak
Alicja Jaworska (alicja_jaworska_zarok2014.pdf - 1621.332 KB)
Data publikacji: 2015-07-09 15:01:15 Redaktor: Paweł Bochniak
Anna Niedbalska (anna_niedbalska_zarok2014.pdf - 121.654 KB)
Data publikacji: 2015-07-09 15:04:39 Redaktor: Paweł Bochniak
Bogusława Gieroń (boguslawa_gieron_zarok2014.pdf - 114.256 KB)
Data publikacji: 2015-07-09 15:05:36 Redaktor: Paweł Bochniak
Gabriela Kłap (gabriela_kla_zarok2014.pdf - 114.208 KB)
Data publikacji: 2015-07-09 15:05:57 Redaktor: Paweł Bochniak
Ireneusz Gołuszka (goluszkaireneusz_zarok2014.pdf - 147.299 KB)
Data publikacji: 2015-07-09 15:06:15 Redaktor: Paweł Bochniak
Henryka Kozera (henrykakozera_zarok2014.pdf - 89.406 KB)
Data publikacji: 2015-07-09 15:06:33 Redaktor: Paweł Bochniak
Mariola Warzecha (mariola_warzecha_zarok2014.pdf - 92.672 KB)
Data publikacji: 2015-07-09 15:06:50 Redaktor: Paweł Bochniak
Ryszard Paździor (ryszard_pazdzior_zarok2014.pdf - 124.032 KB)
Data publikacji: 2015-07-09 15:07:35 Redaktor: Paweł Bochniak
Tomasz Woźniak (tomasz_wozniakzarok2014.pdf - 84.216 KB)
Data publikacji: 2015-07-09 15:07:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl