za 2017 rok
za 2017 rok
Załączone pliki:

Agnieszka Gil
(agnieszkagil.pdf - 191.717 KB) Data publikacji: 2018-05-09 11:07:52 Redaktor: Paweł Bochniak
Alicja Jaworska
(alicjaannajaworska.pdf - 144.146 KB) Data publikacji: 2018-05-09 11:08:36 Redaktor: Paweł Bochniak
Bogusława Gieroń
(boguslawazofia.pdf - 142.654 KB) Data publikacji: 2018-05-09 13:15:02 Redaktor: Paweł Bochniak
Celina Dolińska
(celinadolinska.pdf - 188.358 KB) Data publikacji: 2018-05-09 13:15:16 Redaktor: Paweł Bochniak
Gabriela Kłap
(gabrieladoroz.pdf - 201.492 KB) Data publikacji: 2018-05-09 13:15:30 Redaktor: Paweł Bochniak
Ireneusz Gołuszka
(ireneuszgoluszkaza2017.pdf - 107.623 KB) Data publikacji: 2018-05-09 13:17:05 Redaktor: Paweł Bochniak
Mariola Warzecha
(mariolawarzechaza2017.pdf - 200.077 KB) Data publikacji: 2018-05-09 13:17:40 Redaktor: Paweł Bochniak
Ryszard Paździor
(ryszardpazdziorza2017.pdf - 212.67 KB) Data publikacji: 2018-05-09 13:18:32 Redaktor: Paweł Bochniak
Tomasz Woźniak
(tomaszwozniakza2017.pdf - 183.447 KB) Data publikacji: 2018-05-09 13:18:46 Redaktor: Paweł Bochniak
Tadeusz Sułek
(tadeusz_sulek_za2017.pdf - 217.492 KB) Data publikacji: 2018-05-17 11:39:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl