Uchwały z 2002 R
Uchwały z 2002 R

Załączone pliki:
UchwalaIII14-2002 (UchwalaIII14-2002.pdf - 16.488 KB)
Data publikacji: 2004-04-20 14:20:29 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
UchwalaIII13-2002 (UchwalaIII13-2002.pdf - 19.37 KB)
Data publikacji: 2004-04-20 14:21:27 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania.
UchwalaV21-2002 (UchwalaV21-2002.pdf - 32.596 KB)
Data publikacji: 2004-04-20 14:35:29 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zkresu prawa pracy wobec Wójta.
UchwalaIV20-2002 (UchwalaIV20-2002.pdf - 19.488 KB)
Data publikacji: 2004-04-20 14:36:47 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok.
UchwalaIV19-2002 (UchwalaIV19-2002.pdf - 20.151 KB)
Data publikacji: 2004-04-20 14:37:38 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
UchwalaIV18-2002 (UchwalaIV18-2002.pdf - 11.639 KB)
Data publikacji: 2004-04-20 14:38:55 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
UchwalaIII12-2002 (UchwalaIII12-2002.pdf - 16.709 KB)
Data publikacji: 2004-04-20 15:03:12 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Złotej, stanowiącej własność Gminy Złota.
UchwalaI1-2002 (UchwalaI1-2002.pdf - 44.671 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 11:27:00 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zlota
UchwalaI2-2002 (UchwalaI2-2002.pdf - 47.31 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 11:31:39 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zlota
UchwalaI3-2002 (UchwalaI3-2002.pdf - 186.932 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 11:40:12 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa prac Wójta.
UchwalaI4-2002 (UchwalaI4-2002.pdf - 70.005 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 11:55:16 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie określenia liczby i rodzaju stałych Komisji Rady Gminy
UchwalaII5-2002 (UchwalaII5-2002.pdf - 114.458 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 11:59:59 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie określenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Zlota
UchwalaII6-2002 (UchwalaII6-2002.pdf - 58.978 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 12:09:55 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie powołania Komisji Statutowej
UchwalaIII7-2002 (UchwalaIII7-2002.pdf - 594.763 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 12:15:14 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych
UchwalaIII8-2002 (UchwalaIII8-2002.pdf - 86.628 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 12:20:04 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie wysokości stawek podatkow i opłat lokalnych
UchwalaIII9-2002 (UchwalaIII9-2002.pdf - 57.814 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 12:23:35 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie określenia wzorow formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.
UchwalaIII10-2002 (UchwalaIII10-2002.pdf - 133.429 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 12:26:55 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek nieruchmości
UchwalaIII11-2002 (UchwalaIII11-2002.pdf - 42.446 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 12:29:38 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie określenia wzorów formularzy informacyji i deklaracji na podatek leśny.
UchwalaIV16-2002 (UchwalaIV16-2002.pdf - 12.225 KB)
Data publikacji: 2004-04-27 12:34:04 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie nabycia gruntu na własność Gminy Złota
UchwalaIV17-2002 (UchwalaIV17-2002.pdf - 90.448 KB)
Data publikacji: 2004-04-29 10:48:57 Redaktor: Michał Matusik
Opis: W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Złota.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl