za 2018 rok - początek kadencji, korekty
za 2018 rok - korekty
Załączone pliki:

Lucjan Adamczyk - korekta
(adamczyk0319_korekta.pdf - 164.754 KB) Data publikacji: 2019-03-12 08:28:10 Redaktor: Paweł Bochniak
Mirosław Krawczyk - korekta
(krawczyk0319_korekta.pdf - 162.867 KB) Data publikacji: 2019-03-12 08:28:26 Redaktor: Paweł Bochniak
Wioletta Łątka - korekta
(latka0319_korekta.pdf - 22.349 KB) Data publikacji: 2019-03-12 08:28:41 Redaktor: Paweł Bochniak
Tadeusz Swat - korekta
(swat0319_korekta.pdf - 17.197 KB) Data publikacji: 2019-03-12 08:28:53 Redaktor: Paweł Bochniak
Dariusz Tarka - korekta
(tarka0319_korekta.pdf - 17.109 KB) Data publikacji: 2019-03-12 08:29:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl