za rok 2002
za rok 2002

Załączone pliki:
Adam Paździur (A.Pazdziur.doc - 106.496 KB)
Data publikacji: 2003-07-08 14:19:20 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: Adam Paździur
Skwarczek Andrzej (A.Skwarczek.doc - 110.592 KB)
Data publikacji: 2003-07-08 14:37:45 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: Skwarczek Andrzej
Sakwa Bogusław (B.Sakwa.doc - 106.496 KB)
Data publikacji: 2003-07-08 14:40:26 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: Sakwa Bogusław
Doroz Czesław (Cz.Doroz.doc - 103.936 KB)
Data publikacji: 2003-07-08 14:42:29 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: Doroz Czesław
Sobieraj Jadwiga (J.Sobieraj.doc - 109.056 KB)
Data publikacji: 2003-07-08 14:49:16 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: Sobieraj Jadwiga
Szczęsna Elżbieta (E.Szczesna.doc - 110.592 KB)
Data publikacji: 2003-07-08 14:51:08 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: Szczęsna Elżbieta
Kowalski Kazimierz (K.Kowalski.doc - 110.08 KB)
Data publikacji: 2003-07-08 14:54:05 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: Kowalski Kazimierz
Grzęda Włodzimierz (W.Grzeda.doc - 103.424 KB)
Data publikacji: 2003-07-08 15:08:40 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: Grzęda Włodzimierz
Oleksiak Włodzimierz (W.Oleksiak.doc - 104.96 KB)
Data publikacji: 2003-07-08 15:15:29 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: Oleksiak Włodzimierz
Piotrowska Lucyna (L.Piotrowska.doc - 106.496 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 14:49:39 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Piotrowska Lucyna
Krawczyk Mirosław (M.Krawczyk.doc - 107.52 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 14:55:43 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Krawczyk Mirosław
Doroz Stanisław (S.Doros.doc - 99.328 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 15:06:24 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Doroz Stanisław
Szczygieł Roman (R.Szczygiell.doc - 99.328 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 15:01:57 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Szczygieł Roman
Mlaskawa Włodzimierz (W.Mlaskawa.doc - 140.288 KB)
Data publikacji: 2003-12-10 14:41:31 Redaktor: Grzegorz Gunia
Opis: Korekta Oświadczenia Majątkowego za rok 2002
Swat Tadeusz (T.Swatt.doc - 96.256 KB)
Data publikacji: 2003-07-09 15:13:18 Redaktor: Ireneusz Gołuszka
Opis: Swat Tadeusz

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl