Rok 2020
Rok 2020
Załączone pliki:

Uchwała Nr 103/2019
(uchwala1032019.pdf - 142.019 KB) Data publikacji: 2019-12-16 13:48:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 100/2019
(uchwala1002019.pdf - 145.753 KB) Data publikacji: 2019-12-16 13:49:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr 102/2019
(uchwala1022019.pdf - 136.032 KB) Data publikacji: 2019-12-16 13:50:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr 104/2019
(uchwala1042019.pdf - 261.369 KB) Data publikacji: 2019-12-16 13:51:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała nr XIII/104/ 2019 Rady Gminy Złota z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl