Uchwały z 2006 R
Uchwały z 2006 R

Załączone pliki:
UchwałaI1-2006 (UchwalaI1-2006.PDF - 64.423 KB)
Data publikacji: 2006-04-14 08:28:19 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2006 rok.
UchwałaI2-2006 (UchwalaI2-2006.PDF - 26.245 KB)
Data publikacji: 2006-04-14 08:28:37 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zatwierdzenia mocy obowiazującej dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków oraz zatwierdzania opłat za waruniki techniczne przyłączenia do sieci wodocągowej i kanalizacyjnej na terenia Gminy Złota.
UchwałaI3-2006 (UchwalaI3-2006.PDF - 12.364 KB)
Data publikacji: 2006-04-14 08:28:50 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.
UchwałaI4-2006 (UchwalaI4-2006.PDF - 22.842 KB)
Data publikacji: 2006-04-14 08:29:02 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzena zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregownia oraz wartości punktów dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty /nie będących nauczycielami/, opieki społecznej oraz zakładu komunalnego.
UchwałaI5-2006 (UchwalaI5-2006.PDF - 18.131 KB)
Data publikacji: 2006-04-14 08:29:13 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.
UchwałaII6 (UchwalaII6.PDF - 944.087 KB)
Data publikacji: 2007-02-28 12:53:33 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaII8 (UchwalaII8.pdf - 362.432 KB)
Data publikacji: 2007-02-28 12:56:46 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałyIII9 (UchwalaIII9.pdf - 1864.158 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:33:27 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
UchwałaIII10 (UchwalaIII10.pdf - 662.459 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:37:31 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie stawek opłaty targowej.
UchwałaIII11 (UchwalaIII11.pdf - 710.515 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:38:30 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
UchwałaIII12 (UchwalaIII12.pdf - 392.641 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:40:29 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.
UchwałaIII13 (UchwalaIII13.pdf - 633.118 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:41:22 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie podatku od posiadania psów.
UchwałaIII14 (UchwalaIII14.pdf - 546.409 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:42:01 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego w dordze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za okaso.
UchwałaIII15 (UchwalaIII15.pdf - 738.004 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:44:00 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowej.
UchwałaIII16 (UchwalaIII16.pdf - 352.365 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:45:17 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.
Budżet na 2007 rok. (UchwalaIV17.pdf - 6113.433 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:49:03 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie uchwalenia budżetu gminy Złota na 2007 rok.
UchwałaIV18 (UchwalaIV18.pdf - 294.505 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:53:05 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia górnych stawek apłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
UchwałaIV20-07 (UchwalaIV20-07.pdf - 261.961 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:54:12 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie odwołania Skarbnika Gminy Złota.
UchwałaIV21 (UchwalaIV21.pdf - 331.876 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:55:43 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie powołania Skarbnika Gminy Złota.
UchwałaIV22 (UchwalaIV22-07.pdf - 433.934 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:57:16 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zlota.
UchwałaIV23 (UchwalaIV23-07.pdf - 1351.138 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 13:00:07 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl