Uchwały z 2009 R
Uchwały z 2009 roku.

Załączone pliki:
UchwałaNrXXII1222009 (UchwalaNrXXII1222009.pdf - 177.902 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 14:07:56 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXII1232009 (UchwalaNrXXII1232009.pdf - 54.428 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 14:08:25 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXII1242009 (UchwalaNrXXII1242009.pdf - 18.521 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 14:08:55 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXII1252009 (UchwalaNrXXII1252009.pdf - 78.952 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 14:09:22 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXII1262009 (UchwalaNrXXII1262009.pdf - 127.594 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 14:10:15 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXIII1272009 (UchwalaNrXXIII1272009.pdf - 16.575 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 14:10:37 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXIII1282009 (UchwalaNrXXIII1282009.pdf - 813.741 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 14:11:24 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXIII1292009 (UchwalaNrXXIII1292009.pdf - 327.363 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 14:12:07 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXIII1302009 (UchwalaNrXXIII1302009.pdf - 22.217 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 14:12:37 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaNrXXIII1312009 (UchwalaNrXXIII1312009.pdf - 77.23 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 14:12:58 Redaktor: Paweł Bochniak
Uchwała nr XXIV/132/09 (uchwala nr XXIV_132_09.pdf - 9127.353 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 10:59:14 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie uchwalenia "Gminnego programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Złota".
Uchwała nr XXIV/133/09 (uchwala nr XXIV_133_09.pdf - 369.92 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 11:06:30 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki odpadami dla gminy Złota".
Uchwała nr XXIV/134/09 (uchwala nr XXIV_134_09.pdf - 373.571 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 11:08:38 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie.
Uchwała nr XXIV/135/09 (uchwala nr XXIV_135_09.pdf - 1397.081 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 11:12:29 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Złota oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała nr XXIV/136/09 (uchwala nr XXIV_136_09.pdf - 6484.958 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 11:26:48 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Uchwała nr XXIV/137/09 (uchwala nr XXIV_137_09.pdf - 244.796 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 11:31:17 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z FRKF w formie weksla "in blanco".
Uchwała nr XXV/138/09 (uchwala nr XXV_138_09.pdf - 455.323 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 11:34:43 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie realizacji projektu pn. "Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka" przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu.
Uchwała nr XXV/139/09 (uchwala nr XXV_139_09.pdf - 422.068 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 11:48:00 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/75/2008 Rady Gminy w Złotej z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie kontynuacji działalności Ośrodka Edukacji Przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Miernowie w ramach projektu "Pomocna Dłoń", realizowanego w ramach Konkursu MEN " Alternatywne formy edukacji przedszkolnej".
Uchwała nr XXV/140/09 (uchwala nr XXV_140_09.pdf - 817.72 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 12:04:35 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/135/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Złota oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała nr XXV/141/09 (uchwala nr XXV_141_09.pdf - 5964.986 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 12:10:50 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Uchwała nr XXVI/142/09 (uchwala nr XXVI_142_09.pdf - 163.597 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 12:13:41 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Uchwała nr XXVI/143/09 (uchwala nr XXVI_143_09.pdf - 231.202 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 12:18:26 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na realizacje zadań inwestycyjnych przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 oraz zagwarantowania wkładu własnego gminy.
Uchwała nr XXVI/144/09 (uchwala nr XXVI_144_09.pdf - 686.198 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 12:21:45 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego i własności nieruchomości przez Gminę Złota.
Uchwała nr XXVI/145/09 (uchwala nr XXVI_145_09.pdf - 864.101 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 12:26:37 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Złota oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała nr XXVI/146/09 (uchwala nr XXVI_146_09.pdf - 6405.628 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 12:34:12 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Uchwała nr XXVII/147/09 (uchwala nr XXVII_147_09.pdf - 214.626 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 13:32:25 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Intencyjnej Nr XXVI/142/2009 Rady Gminy z dnia 23 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Uchwała nr XXVII/148/09 (uchwala nr XXVII_148_09.pdf - 184.683 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 13:36:05 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwał Nr XXVI/145/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 23 września 2009 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Złota oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała nr XXVII/149/09 (uchwala nr XXVII_149_09.pdf - 1853.511 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 13:39:02 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Uchwała nr XXVIII/150/09 (uchwala nr XXVIII_150_09.pdf - 387.753 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 13:42:16 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Złota"
Uchwała nr XXVIII/151/09 (uchwala nr XXXVIII_151_09.pdf - 232.758 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 13:46:52 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała nr XXVIII/152/09 (uchwala nr XXVIII_152_09.pdf - 473.005 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 13:49:13 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała nr XXVIII/153/09 (uchwala nr XXVIII_153_09.pdf - 1185.882 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 13:52:10 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
Uchwała nr XXVIII/154/09 (uchwala nr XXVIII_154_09.pdf - 27278.279 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 12:38:15 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała nr XXVIII/155/09 (uchwala nr XXVIII_155_09.pdf - 652.466 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 13:16:43 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Uchwała nr XXVIII/156/09 (uchwala nr XXVIII_156_09.pdf - 4067.274 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 13:21:14 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Uchwała nr XXX/158/09 (uchwala nr XXX_158_09.pdf - 1703.816 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 13:24:24 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania |Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok.
Uchwała nr XXX/159/09 (uchwala nr XXX_159_09.pdf - 535.789 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 13:27:43 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego.
Uchwała nr XXX/160/09 (uchwala nr XXX_160_09.pdf - 1171.998 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 13:31:58 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Złota.
Uchwała nr XXX/161/09 (uchwala nr XXX_161_09.pdf - 153.92 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 13:33:06 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Uchwała nr XXX/162/09 (uchwala nr XXX_162_09.pdf - 7482.498 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 13:37:34 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl