rok 2008
oświadczenia

Załączone pliki:
Alicja Jaworska (alicja_jaworska_08.pdf - 280.381 KB)
Data publikacji: 2009-07-08 11:19:38 Redaktor: Paweł Bochniak
Anna Golowska Niedbalska (anna_niedbalska_golowska_08.pdf - 238.641 KB)
Data publikacji: 2009-07-08 11:20:44 Redaktor: Paweł Bochniak
Bogusława Chabińska Bisikiewicz (boguslawa_chabinska_bisikiewicz_08.pdf - 256.255 KB)
Data publikacji: 2009-07-08 11:22:00 Redaktor: Paweł Bochniak
Bogusława Gieroń (boguslawa_gieron_08.pdf - 247.265 KB)
Data publikacji: 2009-07-08 11:38:15 Redaktor: Paweł Bochniak
Gabriela Kłap (gabriela_klap_08.pdf - 268.585 KB)
Data publikacji: 2009-07-08 11:40:35 Redaktor: Paweł Bochniak
Henryka Kozera (henryka_kozera_08.pdf - 250.963 KB)
Data publikacji: 2009-07-08 11:43:52 Redaktor: Paweł Bochniak
Ireneusz Gołuszka (ireneusz_goluszka_08.pdf - 148.773 KB)
Data publikacji: 2009-07-08 11:44:43 Redaktor: Paweł Bochniak
Jolanta Fichtel (jolanta_fichtel_08.pdf - 241.499 KB)
Data publikacji: 2009-07-08 11:46:15 Redaktor: Paweł Bochniak
Mariola Warzecha (mariola_warzecha_08.pdf - 257.967 KB)
Data publikacji: 2009-07-08 11:47:57 Redaktor: Paweł Bochniak
Ryszard Paździor (pazdzior_ryszard_08.pdf - 287.457 KB)
Data publikacji: 2009-07-08 11:49:45 Redaktor: Paweł Bochniak
Tomasz Woźniak (tomasz_wozniak_08.pdf - 239.265 KB)
Data publikacji: 2009-07-08 11:52:59 Redaktor: Paweł Bochniak
Tadeusz Sułek (sulek_tadeusz_08.pdf - 241.737 KB)
Data publikacji: 2009-07-21 13:55:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl