Zamawiajacy: Gmina Z這ta

Adres: Sienkiewicza 79, 28-425 Z這ta
Kontakt: tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail: , Strona www:

Numer ID: 224

Data publikacji: 2017-09-14 22:08:04

Przedmiot: Gmina Z這ta: ASFALTOWA DROGA DO KA浴EGO SIEDLISKA – II ETAP Przebudowa dr鏬 lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Z這ta w miejscowo軼iach: Chroberz, Miern闚, Probo這wice, Wojs豉wice i Wola Chroberska

Tre嗆 przetargu:


Og這szenie nr 588525-N-2017 z dnia 2017-09-14 r.

Gmina Z這ta: ASFALTOWA DROGA DO KA浴EGO SIEDLISKA – II ETAP Przebudowa dr鏬 lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Z這ta w miejscowo軼iach: Chroberz, Miern闚, Probo這wice, Wojs豉wice i Wola Chroberska
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe
Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego
Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych
Nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y
Nie
Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
Nie
Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych
Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Z這ta, krajowy numer identyfikacyjny 29101087200000, ul. ul. Sienkiewicza  79 , 28425   Z這ta, woj. 鈍i皻okrzyskie, pa雟two Polska, tel. 413 561 633, e-mail ug@gminazlota.pl, faks 413 561 648.
Adres strony internetowej (URL): www.gminazlota.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa
I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)
Tak
www.gminazlota.pl

Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia
Nie
www.gminazlota.pl

Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
pisemnie zgodnie z rozdzia貫m 10 SIWZ
Adres:
Urz康 Gminy Z這ta ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Z這ta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: ASFALTOWA DROGA DO KA浴EGO SIEDLISKA – II ETAP Przebudowa dr鏬 lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Z這ta w miejscowo軼iach: Chroberz, Miern闚, Probo這wice, Wojs豉wice i Wola Chroberska
Numer referencyjny: GPI.III.2710.5.17
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: ASFALTOWA DROGA DO KA浴EGO SIEDLISKA – II ETAP, Przebudowa dr鏬 lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Z這ta w miejscowo軼iach: Chroberz, Miern闚, Probo這wice, Wojs豉wice i Wola Chroberska I ). Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz ul. Cicha od km 0+225 do km 0+450 d. 195 m 1. Mechaniczne wyr闚nanie istn. podbudowy r闚niark drogow - 780,0 m2 2. Podbudowa – wzmocnienie kruszywem i wyr闚nanie podbudowy masa min. asfalt 75kg/m2 - 780,0 m2 3. Nawierzchnia z mieszanek min.- asfalt gr. warstwy 4 cm - 780,0 m2 4. Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 7 cm. - 195,0 m2 II). Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz do stadionu od km 0+000 do km 0+145 d. 145 m 1. Mechaniczne wyr闚nanie istn. podbudowy r闚niark drogow - 580,0 m2 2. Podbudowa – wzmocnienie kruszywem i wyr闚nanie podbudowy masa min. asfalt 75kg/m2 - 680,0 m2 3. Nawierzchnia z mieszanek min.- asfalt gr. warstwy 4 cm - 680,0 m2 4. Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 7 cm. - 145,0 m2 III). Przebudowa drogi dojazdowej Miern闚 za OSP od km 0+000 do km 0+085 i od km 0+155 do km 0+230 + 50 m d逝go軼i 265 mb. 1. Mechaniczne wyr闚nanie istn. podbudowy r闚niark drogow - 902,5 m2 2. Podbudowa – wzmocnienie kruszywem i wyr闚nanie podbudowy masa min. asfalt 75kg/m2 - 902,5 m2 3. Nawierzchnia z mieszanek min.- asfalt gr. warstwy 4 cm - 902,5 m2 4. Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 7 cm. - 265,0 m2 IV). Przebudowa drogi dojazdowej Probo這wice do Kawiorskiego od km 0+000 do km 0+530 d逝go軼i 530 mb. 1. Mechaniczne wyr闚nanie istn. podbudowy r闚niark drogow - 1325,0 m2 2. Podbudowa – wzmocnienie kruszywem i wyr闚nanie podbudowy masa min. asfalt 75kg/m2 - 1325,0 m2 3. Nawierzchnia z mieszanek min.- asfalt gr. warstwy 4 cm - 1325,0 m2 4. Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 7 cm. - 530,0 m2 V). Przebudowa drogi dojazdowej Probo這wice Podlesie od km 0+000 do km 0+100 d逝go軼i 100 mb. 1. Mechaniczne wyr闚nanie istn. podbudowy r闚niark drogow - 300,0 m2 2. Podbudowa – wzmocnienie kruszywem i wyr闚nanie podbudowy masa min. asfalt 75kg/m2 - 300,0 m2 3. Nawierzchnia z mieszanek min.- asfalt gr. warstwy 4 cm - 300,0 m2 4. Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 7 cm. - 100,0 m2 VI). Przebudowa drogi dojazdowej Wojs豉wice do Rzeki od km 0+000 do km 0+180 d逝go軼i 180 mb. 1. Mechaniczne wyr闚nanie istn. podbudowy r闚niark drogow - 540,0 m2 2. Podbudowa – wzmocnienie kruszywem i wyr闚nanie podbudowy masa min. asfalt 75kg/m2 - 540,0 m2 3. Nawierzchnia z mieszanek min.- asfalt gr. warstwy 4 cm - 540,0 m2 4. Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 7 cm. - 180,0 m2 VII). Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Przy逝ckiej od km 0+000 do km 0+108 d逝go軼i 108 mb. 1. Mechaniczne wyr闚nanie istn. podbudowy r闚niark drogow - 324,0 m2 2. Podbudowa – wzmocnienie kruszywem i wyr闚nanie podbudowy masa min. asfalt 75kg/m2 - 364,0 m2 3. Nawierzchnia z mieszanek min.- asfalt gr. warstwy 4 cm - 364,0 m2 4. Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 7 cm. - 108,0 m2 VIII). Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Salwierak od km 0+000 do km 0+065 d逝go軼i 108 mb. 1. Mechaniczne wyr闚nanie istn. podbudowy r闚niark drogow - 324,0 m2 2. Podbudowa – wzmocnienie kruszywem i wyr闚nanie podbudowy masa min. asfalt 75kg/m2 - 364,0 m2 3. Nawierzchnia z mieszanek min.- asfalt gr. warstwy 4 cm - 364,0 m2 4. Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 7 cm. - 108,0 m2 IX). Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Kumora od km 0+000 do km 0+040 d逝go軼i 40 mb. 1. Mechaniczne wyr闚nanie istn. podbudowy r闚niark drogow - 100,0 m2 2. Podbudowa – wzmocnienie kruszywem i wyr闚nanie podbudowy masa min. asfalt 75kg/m2 - 100,0 m2 3. Nawierzchnia z mieszanek min.- asfalt gr. warstwy 4 cm - 100,0 m2 4. Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 7 cm. - 40,0 m2

II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 – szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2017-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia warunku w ww. zakresie - (o鈍iadczenie Za. 2)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 1 000 000,00 z這tych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠: zrealizowa w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie co najmniej dwie roboty polegaj帷e na budowie/przebudowie dr鏬 o nawierzchni bitumicznej o warto軼i nie mniejszej ni 100 000,00 z brutto ka盥a z nich (s這wnie z這tych: sto tysi璚y).
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI
O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; b) za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; c) odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) dokument闚 dotycz帷ych podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟ienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu - je瞠li wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego o kt鏎ych mowa w pkt. 6.3 lit a-c.
III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
d) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 4 do SIWZ) e) dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1 Wykonawca jest zobowi您any wnie嗆 wadium w wysoko軼i 5 000,00 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych). 8.2 Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: a) pieni康zu, b) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146). 8.3 Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na nast瘼uj帷y rachunek bankowy zamawiaj帷ego: BS Pi鎍z闚 O/Z這ta 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007 Zaleca si do陰czenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzaj帷ego dokonanie przelewu. 8.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu, zamawiaj帷y uzna wadium, kt鏎e znajdzie si na rachunku bankowym zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 8.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi by gwarancj nieodwo豉ln, bezwarunkow i p豉tn na pierwsze pisemne 膨danie zamawiaj帷ego, sporz康zon zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami i powinna zawiera nast瘼uj帷e elementy: a) nazw daj帷ego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiaj帷ego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwot gwarancji, c) termin wa積o軼i gwarancji w formule: „od dnia - do dnia ……………..", d) zobowi您anie gwaranta do zap豉cenia kwoty gwarancji na pierwsze 膨danie zamawiaj帷ego w sytuacjach okre郵onych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych. Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i umieszczenia w tre軼i gwarancji klauzuli dotycz帷ej po鈔ednictwa podmiot闚 trzecich . 8.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni pieni篹na, zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia wraz z ofert orygina逝 dokumentu wadialnego (gwarancji lub por璚zenia). 8.7 Wadium musi zabezpiecza ofert przez ca造 okres zwi您ania ofert, pocz患szy od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert.

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:
Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:
Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
Nie
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:
Nie
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:
Nie
Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: Nie
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: Nie
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:
Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:
Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: Nie
Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian umowy w formie aneksu, je瞠li zajdzie potrzeba w sytuacji zmian obowi您uj帷ych przepis闚, je瞠li zgodnie z nimi konieczne b璠zie dostosowanie tre軼i umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zg這szenia w formie pisemnej w ci庵u 14 dni od powzi璚ia informacji stanowi帷ej podstaw do wprowadzenia zmian. Zmiana ta mo瞠 spowodowa wyd逝瞠nie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany mo瞠 by Zamawiaj帷y lub Wykonawca. 2. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nast徙i ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany mo瞠 by Zamawiaj帷y lub Wykonawca. Zmiana wymaga zg這szenia w formie pisemnej w ci庵u 14 dni od powzi璚ia informacji stanowi帷ej podstaw do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wp造nie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy brutto. 3. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian kierownika robot, oraz innych os鏏 bior帷ych po stronie Wykonawcy udzia w realizacji zam闚ienia w sytuacji zdarze losowych uniemo磧iwiaj帷ych mu pe軟ienie jego funkcji z zastrze瞠niem, 瞠 taka zmiana musi nast徙i na osoby, kt鏎e spe軟iaj warunki okre郵one w SIWZ. Inicjatorem tej zmiany mo瞠 by Wykonawca. Zmiana wymaga zg這szenia w formie pisemnej w ci庵u 3 dni od powzi璚ia informacji stanowi帷ej podstaw do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wp造nie na termin wykonania prac i nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian umowy w formie aneksu w przypadku: a) wyst徙ienie nieprzewidzianych warunk闚 i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy), b) konieczno嗆 wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, c) konieczno嗆 przeprowadzenia uzgodnie prawnych lub technicznych, d) wstrzymanie budowy przez w豉軼iwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawc robot budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp., e) wyst徙ienie si造 wy窺zej np.: tr帳y powietrznej, po瘸ru, powodzi, itp. f) wyst徙ienie przed逝瞠nia si okresu osi庵ania parametr闚 technologicznych nie zawinionego przez Wykonawc, g)wyst徙ienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub wyst瘼uj帷e ponad normy, oraz innych nie daj帷ych si przewidzie zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiaj帷ych si w trakcie realizacji rob鏒. Inicjatorem tej zmiany mo瞠 by Wykonawca lub Zamawiaj帷y. Zmiana wymaga zg這szenia w formie pisemnej w ci庵u 3 dni od powzi璚ia informacji stanowi帷ej podstaw do wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje zmian terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2017-09-29, godzina: 10:30,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH


Za陰czone pliki
orientacja0917.zipOrientacja (orientacja0917.zip - 12901.309 KB)
Data publikacji: 2017-09-15 11:18:19 Redaktor: Pawe Bochniak
sst0917.zipSSt (sst0917.zip - 166.021 KB)
Data publikacji: 2017-09-15 11:19:42 Redaktor: Pawe Bochniak
siwz_poprawione0920172.docSIWZ Poprawione stan na dzie 25.09.2017r. (siwz_poprawione0920172.doc - 1129.472 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 11:30:03 Redaktor: Pawe Bochniak

Statystyki bie膨cego przetarguWy鈍ietle: 916
Wprowadzi do systemu: Pawe Bochniak, data: 2017-09-14 22:08:04
Opublikowa: Pawe Bochniak, data publikacji: 2017-09-14 22:08:33

Urz康 Gminy Z這ta
ul. Sienkiewicza 79, Z這ta
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl