Zamawiajacy: Gmina Złota

Adres: Złota 109, 28-425 Złota
Kontakt: tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail: ug@gminazlota.pl, Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 80

Data publikacji: 2009-02-13 12:03:16

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Treść przetargu:

Wójt Gminy Złota

ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Złota

 

Nr dz.

położenie

Pow. dz.

ha

Nr księgi

wieczystej

Opis

Nieruchom.

Przeznacz.

w  p. z. p.

Rodzaj

zabudowy

Cena

wywoław. zł

Wadium

 

486

485

Kostrzeszyn

 

 

 

 

0,1700

0,2900

24570

27671

Zabudowana

Charakter

Zab. usługowo

turyst.

Brak planu zag.

przestrzen.

Budynek

po nieczynnej

szkole podstaw.

 

120000,00

12000,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

                Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Złota nr 8185090002200440000404007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej w dniu 30  marca 2009 r.

                Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

                Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

                Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod nr 041356 16 01 wew. 16.


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2058
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-02-13 12:03:16
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-02-13 12:03:16
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-04-17 08:33:08

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl