Zamawiajacy: Gmina Złota

Adres: Złota 109, 28-425 Złota
Kontakt: tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail: ug@gminazlota.pl, Strona www: www.gminazlota.pl

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej Stawiszyce „Kolonie” od km 0+740 do km 1+445 dł. 705 mb CPV - 45000000-7, 45233142-6

Numer ID: 83, data publikacji przetargu: 2009-04-09 14:38:46Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2009-05-04 13:16:44)

Wynik postepowania:
Złota dnia 2009-04-30 GPI-III-3410/3/08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej Stawiszyce „Kolonie” od km 0+740 do km 1+445 dł. 705 mb. JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez : Usługi Transportowo Sprzętowe Tadeusz Krawczyk ul. Kazimierza Wielkiego 4/39, 20-400 Pińczów Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów: Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Spółka z o. o. ul. Racławicka 41 b, 32-200 Miechów 51,04 pkt. Oferta Nr 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Farmer” Lesław Piotrowski os. Sikorskiego 25/7, 28-100 Busko Zdrój 75,90 pkt. Oferta Nr 4. KWIAT-KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE Anna Kwiatkowska ul. C.K. Norwida 2, 28-100 Busko-Zdrój. 62,14 pkt.Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1865
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-04-09 14:38:46
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-04-09 14:38:46
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2009-05-04 13:16:44

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl