INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-01-26 15:03:06 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : ASYSTENT RODZINY

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani   Karolina Jałocha   zamieszkała Niegosławice .


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli pod względem zakresu wiedzy fachowej niezbędnej na stanowisku oraz posiadaniem wymaganych kwalifikacji  .

 

                                                                                                        Kierownik GOPS w Złotej
                                                                                                                Agnieszka Gil

Zobacz również: