PRACOWNIK SOCJALNY: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

2017-02-24 09:15:39 Ogłoszenia o naborze

Informujemy , że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.


Lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Katarzyna Marzec

Nieprowice

2

Anna Kowalska

Złota

Jednocześnie  informujemy , że drugi etap tj. rozmowa kwalifikacyjna z w/w kandydatami odbędzie się w  siedzibie Urzędu Gminy Złota w wyznaczonym terminie ,  o którym w/w zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zobacz również: