Wójt Gminy Złota informuje,

2017-09-25 09:36:15 Aktualnosci

Wójt Gminy Złota informuje,

Wójt Gminy Złota

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79  wywieszony został na okres 21 dni, to jest od dnia 25.09.2017 r. do dnia 16.10.2017 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, położonych w miejscowościach Stawiszyce i Nieprowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę.                                                              

Zobacz również: