Informacja o wynikach naboru GOPS

2018-01-31 12:51:24 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach naboru

Złota dn. 31.01.2018

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko pracy: pracownik socjalny

Informujemy, że w wyniku rekrutacji na w/w stanowisko pracy zgłosiły swoją kandydaturę następujące osoby :

- Renata Molenda                   zam. Rudawa

- Karolina Nowak                   zam. Złota

- Bożena Bochniak- Doroz     zam. Chroberz

Powyższe  osoby  nie spełniły wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o  naborze.

Zobacz również: