LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE STANOWISKO DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W REFERACIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY W ZŁOTEJ

2018-02-21 09:34:39 Ogłoszenia o naborze

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE STANOWISKO DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W REFERACIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY W ZŁOTEJ.

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

imię i nazwisko

Zamieszkała

1.

ILONA AGNIESZKA ROKITA

NIEPROWICE

2.            

SEBASTIAN GRĘDA

ZŁOTA

3.            

KATARZYNA FORTUNA

CHROBERZ

4.            

SYLWIA DOROZ

CHROBERZ

 

Osoby w/w zostały zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej ,która obędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. od godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy ul. Sienkiewicza 79 pok. nr 8

Wymagany dowód tożsamości przed wejściem na salę.

 

Złota dnia.21 lutego 2018r.
Wójt Tadeusz Sułek

Zobacz również: