Sesja Rady

2005-10-18 13:51:58 Sesje

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Złota, która obędzie się 20 października 2005r. o godzinie 10:00.

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Złota, która obędzie się 20 października 2005r. o godzinie 10:00 w sali Biblioteki Samorządowej z Złotej Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 4. Podjęcie uchwał: a/ w sprawie uchwalenia Strategii integracji i polityki społecznej Gminy Złota na lata 2005 - 2015, b/ w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Złota c/ w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Pińczowie w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej, Rehabilitacji i Medycyny Pracy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. d/ w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Szkole Podstawowej w Chrobrzu 5. Zmiany w budżecie. 6. Informacja Wójta o podjętych działaniach między sesjami. 7. Interpelacje i zapytania. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mlaskawa Włodzimierz

Zobacz również: