INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: pracownik socjalny

2018-08-28 12:51:24 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: pracownik socjalny

                                                                                                                  Złota  dnia 28.08.2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  

na stanowisko : pracownik socjalny

    Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na   stanowisko pracownik socjalny nie wybrano kandydata. 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku weryfikacji nadesłanych ofert i przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o nie obsadzaniu stanowiska.

                                                                                                               Kierownik GOPS w Złotej

                                                                                                                          Gil Agnieszka

Zobacz również: