Informacja Wójta

2018-09-20 09:26:48 Aktualnosci

Wójt Gminy Złota

Wójt Gminy Złota

działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia

21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami

informuje,

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79  wywieszony został na okres 21 dni, to jest od dnia 17.09.2018 do dnia 08.10. 2018 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, położonych w Kostrzeszynie, Złotej  i Nieprowicach, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat dotychczasowym dzierżawcom.


(-) Wójt Gminy Złota

Zobacz również: