INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 kwietnia 2019 r.

2019-04-27 09:30:38 Ogłoszenia

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Złota obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje, co następuje:

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Złota do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 3,
- Nr 2, w liczbie 3,
- Nr 3, w liczbie 3,
§

Pełna treść pod linkiem; https://kielce.kbw.gov.pl/pliki/1556308251_Zlota.pdf

Zobacz również: