Informacja o wynikach naboru

2019-10-31 14:17:15 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej, ul. Parkowa 8, 28-425 Złota.

Po przeprowadzonej procedurze naboru informuję, iż na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym nie doszło do rozstrzygnięcia naboru.

 

Wójt Gminy Złota

/-/ Tadeusz Sułek

Zobacz również: