Informacje Komisarzy Wyborczych o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych

2020-04-16 08:39:38 Ogłoszenia

w rozwinięciu...

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam odnośnik do Informacji Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych wraz z „wstawką" do stosownego wykorzystania (mail, nr telefonu, itp.) na Państwa stronach BIP

Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach

Serdecznie dziękuję za bieżące wprowadzanie i weryfikację kandydatów, które pozwoliły sprawnie wygenerować przedmiotowe informacje.

Z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym związanymi, oraz w związku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji przez niektóre urzędy gmin, zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres urzędu gminy. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Natomiast oryginały zgłoszeń należy przesłać do właściwego urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń).

Zobacz również: