Obwieszczenie SKO w Kielcach

2020-12-08 09:09:43 Obwieszczenia

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020, poz. 293, ze zm.) zawiadamiam,

Zobacz również: