Sesja Rady Gminy Złota

2007-12-04 08:57:59 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota , która odbędzie się 05 grudnia 2007 r. o godz. 1200 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota , która odbędzie się 05 grudnia 2007 r. o godz. 1200 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej . Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 4. Podjęcie uchwał w sprawie : a. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, b. wysokości stawek w podatku od nieruchomości, c. zwolnień w podatku od nieruchomości d. stawek podatku od środków transportowych 5. Informacja Wójta o podjętych działaniach między sesjami 6. Interpelacje i zapytania 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 8. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Krzak

Zobacz również: