ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2021-07-19 09:43:24 Obwieszczenia

w rozwinięciu...

GPI-I-6730.5.21                                                                                 Złota dnia 2021.07.19

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE      
          

Zgodnie z art.10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.)  
zawiadamia się    
że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PIN4410C” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerze ewidencyjnym 1145,1131/1,1131/1,264/1 obręb 0013 Złota, gm. Złota pow. pińczowski, woj. Świętokrzyskie. Wniosek złożony przez pełnomocnika –  Panią Dorotę Mielczarską Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok.10, 03-140 Warszawa reprezentującą P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

Jednocześnie informuje się ,że strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy budynku Urzędu Gminy w Złotej przy ulicy Sienkiewicza 79 w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w godzinach urzędowania Urzędu Gminy i złożyć ewentualne uwagi i wnioski co do zgromadzonego materiału.                                                                                    Informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej;
2. ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy      
Informuje się ,że zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń ,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dokumentami w sprawie można zapoznać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie z pracownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji . Wizyta będzie możliwa tylko w maseczce i rękawiczkach jednorazowych, w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.
W razie pytań i chęci umówienia wizyty prosimy o skontaktowanie się z Referatem Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy w Złotej pod nr tel. 0413561601 wew.19 w godzinach pracy Urzędu


                                                                                                   Wójt Gminy Złota
                                                                                                    Tadeusz Sułek

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Złota
Data wytworzenia: 2021.07.19
Data udostępnienia do publikacji: 2021.07.19

Zobacz również: