LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2014-02-24 10:06:49 Ogłoszenia o naborze

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE, na stanowisko: Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

1

Teresa Purchla

Pełczyska

2

Ewa Wojtaś

Nieprowice

3

Ewa Pawełczak

Aleksandrów

  Jednocześnie informujemy, że drugi etap rekrutacji, tj. rozmowa kwalifikacyjna z w/w  kandydatami  odbędzie się w dniu 25 luty  2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy Złota.

Kierownik GOPS w Złotej
Agnieszka Gil

Zobacz również: