INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej

2014-02-26 08:17:59 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU, nazwa stanowiska pracy : Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej

                                                                                        Złota 26.02.2014


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

nazwa stanowiska pracy : Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Teresa Purchla  zamieszkała w Pełczyskach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów :
–    kwalifikacje
–    znajomość zagadnień związanych z księgowaniem dokumentacji finansowo-księgowej oraz obsługą kadrowo-płacową jednostki budżetowej
–    znajomość ustawy o finansach publicznych
–    komunikatywność
–    sposób prezentacji

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Teresa Purchla. .

Kierownik GOPS w Złotej
Agnieszka Gil         

Zobacz również: