Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-08-25 09:08:30 Aktualnosci

Zawiadamia, iż w dniu 19 sierpnia 2014 r dokonano w trybie zamówienia z wolnej ręki wyboru wykonawcy zadania

Data umieszczenia zawiadomienia
Złota, 25-08-2014

 

                                  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty

Na podstawie  art.92 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 roku  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z  późn. zm ), 

Zamawiający:    Gmina Złota
                           Ul. Sienkiewicza 79
                           28- 425 Złota

Zawiadamia, iż w dniu 19 sierpnia 2014 r dokonano w trybie zamówienia z wolnej  ręki wyboru wykonawcy zadania, pn : Realizacja Programu usuwania materiałów  zawierających azbest   z terenu  Gminy Złota.

Zamawiający  dokonał wyboru oferty Nr 1 złożonej przez wykonawcę

Paweł Michalski   Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Budowlano – Handlowe EKO

Pozostali uczestnicy nie złożyli żadnej ofert.

Zobacz również: