OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2017-01-24 08:55:31 Ogłoszenia o naborze

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne. więcej»

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy: ASYSTENT RODZINY

2017-01-03 13:28:36 Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy: ASYSTENT RODZINY więcej»

Wyniki naboru - asystent

2016-04-27 09:10:28 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»

Wyniki naboru 500+

2016-04-27 09:09:14 Ogłoszenia o naborze

W rozwinięciu... więcej»

Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2016

2016-04-26 09:05:43 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne (Program Rodzina 500+)

2016-04-26 09:01:59 Ogłoszenia o naborze

W rozwinięciu więcej»

Informacje o wyniku naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami

2016-04-20 10:28:54 Ogłoszenia o naborze

Informacje o wyniku naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami więcej»

Lista kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej

2016-04-18 13:45:42 Ogłoszenia o naborze

Lista kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami

2016-04-15 12:50:15 Ogłoszenia o naborze

W rozwinięciu więcej»

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2016

2016-04-04 13:32:54 Ogłoszenia o naborze

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 więcej»