INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu na:

2016-12-21 08:31:15 Ogłoszenia

„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota” więcej»

Sesja 27.12.2016r

2016-12-19 09:41:03 Aktualnosci

Sesja więcej»

Wójt Gminy Złota informuje

2016-12-09 09:29:23 Ogłoszenia

Wójt Gminy Złota
więcej»

WYNIKI KONSULTACJI

2016-09-01 12:02:51 Aktualnosci

WYNIKI KONSULTACJI więcej»

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złota.

2016-08-09 09:00:57 Ogłoszenia

W związku z przystąpieniem Gminy Złota do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej został sporządzony projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który podlega konsultacjom społecznym. Celem konsultacji jest zapoznanie Państwa z w/w dokumentem, przedstawienie zawartych w nim założeń oraz zebranie uwag i opinii. więcej»

Wyniki naboru - asystent

2016-04-27 09:10:28 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»

Wyniki naboru 500+

2016-04-27 09:09:14 Ogłoszenia o naborze

W rozwinięciu... więcej»

Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2016

2016-04-26 09:05:43 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne (Program Rodzina 500+)

2016-04-26 09:01:59 Ogłoszenia o naborze

W rozwinięciu więcej»

Informacje o wyniku naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami

2016-04-20 10:28:54 Ogłoszenia o naborze

Informacje o wyniku naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami więcej»