Sesja Rady Gminy

2006-10-23 09:10:12 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 27 października 2006 r. o godz.10:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

I - część – godz.10:00

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
4. Podjęcie uchwał
a. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
b. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Złota.
c. w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej.
7. Zmiany w budżecie.
8. Informacja Przewodniczącego Rady za okres kadencji.
9. Informacja Wójta za okres kadencji.
10. Interpelacje i zapytania.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.

II – część – godz. 13:00
1. Uroczystość otwarcia OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOTEJ

Przewodniczący Rada Gminy
Włodzimierza Mlaskawa więcej»

Gminna Komisja Wyborcza w Złotej

2006-10-05 08:26:13 Aktualnosci

Gminna Komisja Wyborcza w Złotej.

Skład komisji:

1. Jarosław Nowak - Przewodniczący
2. Jan Żak - Zastępca Przewodniczącego
3. Mirosława Bochniak
4. Barbara Wypych
5. Rafał Nowak
6. Stanisław Steckiewicz
7. Jolanta Fichtel więcej»

Sesja Rady Gminy

2006-09-11 14:58:07 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 12 września 2006 r. o godz.10:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Sesja Rady Gminy Złota

2006-04-21 10:26:49 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota , która odbędzie się 25 kwietnia 2006 r. o godz. 1200 w Szkole Podstawowej w Złotej . więcej»

Aktualności również na gminazlota.pl

2006-04-13 08:19:15 Aktualnosci

Wiadomości z Gminy Złota mozna znaleźć również na stronie www.gminazlota.pl. Serdecznie zapraszamy! więcej»

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Złota

2006-03-22 13:23:04 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 23 marca 2006 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Złotej / świetlica/. więcej»

Sesja Rady Gminy

2005-12-20 12:38:42 Sesje

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Złota, która obędzie się 29 grudnia 2005r. więcej»

Sesja Rady Gminy

2005-12-06 09:33:45 Sesje

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Złota, która obędzie się 8 grudnia 2005r. o godzinie 12:00 w sali Biblioteki Samorządowej z Złotej. więcej»

Sesja Rady

2005-10-18 13:51:58 Sesje

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Złota, która obędzie się 20 października 2005r. o godzinie 10:00. więcej»

Ogłoszenie

2005-09-09 14:11:57 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTORA ds. kultury, sportu i promocji w Referacie Spraw Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Złota więcej»