INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-12-24 10:58:42 Zaproszenia, zapytania ofertowe

więcej w rozwinięciu... więcej»

Informacja o wyniku przetargu

2019-12-23 10:45:18 Ogłoszenia

więcej w rozwinięciu... więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZŁOTEJ

2019-12-23 10:35:24 Ogłoszenia o naborze

więcej w rozwinięciu... więcej»

Zaproszenie na Sesję

2019-12-18 14:05:54 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 grudnia 2019 roku o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy ZŁOTA oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2020-2022

2019-12-17 10:57:44 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Więcej informacji w rozwinięciu. więcej»

Ogłoszenie

2019-12-11 08:11:09 Aktualnosci

GMINA ZŁOTA
REALIZUJE ZADANIE POD NAZWĄ więcej»

Informacja o wynikach naboru

2019-12-09 11:05:25 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2019-12-06 13:50:37 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za realizację zadań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Złota oraz zapewnienia im miejsca w schronisku w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
więcej»

Komunikat

2019-12-03 14:20:44 Aktualnosci

KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym więcej»

Zapraszamy na sesje

2019-11-21 12:40:37 Aktualnosci

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 02 grudnia 2019 o godz. 11-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»