Ogłoszenie

2019-11-21 11:38:21 Ogłoszenia o naborze

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. więcej»

Informacja o naborze

2019-11-15 14:30:03 Ogłoszenia o naborze

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Informacja

2019-11-15 12:56:39 Ogłoszenia

Zapraszamy na otwarte posiedzenie wspólnych Stałych Komisji Rady Gminy Złota, które odbędą się 19.11.2019 r. o godz. 9:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.


Jednym z poruszanych tematów będą sprawy dotyczące gminnej oświaty.


Adam Wypych


Przewodniczący Rady Gminy Złota więcej»

Informacja o wyniku

2019-11-13 14:17:05 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Informacja o wyniku postępowania
Gmina Złota informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zaproszenia do złożenia oferty którego przedmiotem jest:
Usługi konserwacji i renowacji ksiąg dawnych dla Urzędu Stanu Cywilnego Złota więcej»

Informacja o wynikach

2019-11-13 14:13:33 Zaproszenia, zapytania ofertowe

INFORMACJA o wyniku postępowania
1. Gmina Złota informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zaproszenia do złożenia oferty którego przedmiotem jest:
„Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych" - zakup i dostawa do siedziby szkoły fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych, więcej»

Informacja o wynikach naboru

2019-10-31 14:17:15 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-10-31 13:00:02 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zamawiający: Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota, NIP: 662-175-00-02; Szkoła Podstawowa im. Jana Jasińskiego w Miernowie, Miernów 85, 28-425 Złota zaprasza do złożenia oferty na: „Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych". więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-10-31 12:53:33 Zaproszenia, zapytania ofertowe

1. Zamawiający: Gmina Złota
2. Przedmiot zamówienia:
Usługi konserwacji i renowacji ksiąg dawnych dla Urzędu Stanu Cywilnego Złota

kod CPV – 79900000-3 różne usługi branżowe i podobne
79971000-1 - usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze,
79971200-3 – usługi zszywania ksiąg więcej»

Ogłoszenie

2019-10-10 15:06:07 Ogłoszenia

WÓJTA GMINY ZŁOTA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r
więcej»

Informacja

2019-10-08 11:44:47 Aktualnosci

Wójt Gminy Złota
działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje,
więcej»