Uchwały z 2018 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-08-09 13:45:43

2018r.Załączone pliki:

UCHWAŁA NR XXIX/219/2018
(uchwala_nr29_219_2018.pdf - 190.028 KB) Data publikacji: 2018-02-27 13:36:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała NR XXIX/215/2018
(uchwala29_215_2018.pdf - 293.476 KB) Data publikacji: 2018-03-01 12:11:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XXIX/222/2018
(uchwala222.pdf - 26.21 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:10:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację inwestycji pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020"

Uchwała Nr XXIX/223/2018
(uchwala223.pdf - 27.87 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:10:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota"

UCHWAŁA NR XXIX1224/2018
(uchwala224.pdf - 149.065 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:11:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXIX/225/2018
(uchwala225.pdf - 237.276 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:11:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

UCHWAŁA NR XXX/227/2018
(uchwala227.pdf - 173.678 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:11:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018rok

UCHWAŁA NR XXX/234/2018
(uchwala234.pdf - 28.622 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:12:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych

Uchwała Nr XXX./235/2018
(uchwala235.pdf - 23.226 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:12:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIX/223/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota"

UCHWAŁA NR XXX/236/2018
(uchwala236.pdf - 26.998 KB) Data publikacji: 2018-03-15 12:13:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIX1222/2018 Rady Gminy flota z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację inwestycji pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020"

Uchwała Nr XXX/233/2018
(uchwala233_2018.pdf - 247.044 KB) Data publikacji: 2018-03-20 12:54:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr XXX/233/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 roku zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

UCHWAŁA NR 228/2018
(uchwala228_2018.pdf - 77.355 KB) Data publikacji: 2018-03-23 10:19:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie podziału Gminy Złota na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR 229/2018
(uchwala229_2018.pdf - 41.041 KB) Data publikacji: 2018-03-23 10:21:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie podziału gminy Złota na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXVII/208/2017
(uchwala_27_208.pdf - 1533.702 KB) Data publikacji: 2018-06-13 11:26:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2018 rok

Uchwała Nr XXXII/256/2018
(uchwala_32_256.pdf - 548.379 KB) Data publikacji: 2018-06-13 11:27:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy Zlota z dnia 29 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy flota na lata 2018-2031

UCHWAŁA NR XXXII/243/2018
(uchwalanr243.pdf - 22.492 KB) Data publikacji: 2018-06-13 12:29:16 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Złota za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/244/2018
(uchwalanr244.pdf - 29.887 KB) Data publikacji: 2018-06-13 12:29:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/246/2018
(uchwalanr246.pdf - 65.502 KB) Data publikacji: 2018-06-13 12:30:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Złota podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

UCHWAŁA NR XXXII/255/2018
(uchwalanr255.pdf - 322.55 KB) Data publikacji: 2018-06-13 12:30:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/270/2018
(uchwalanr270.pdf - 568.93 KB) Data publikacji: 2018-08-09 13:10:21 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota ma lata 2018-2031

Powrót