Rok 2019Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-10-24 15:12:35

Załączone pliki:

Kwartalna informacja
(kwartalnainformacja31032019.pdf - 331.977 KB) Data publikacji: 2019-04-24 09:30:08 Redaktor: Paweł Bochniak
KWARTALNA INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Złota za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.
(informacja_kwartalna082019.pdf - 357.384 KB) Data publikacji: 2019-07-30 10:28:46 Redaktor: Paweł Bochniak
Powrót