Rok 2019Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-10-09 11:49:57

rok 2019Załączone pliki:

Uchwała Nr V/39/2019
(uchwalanr30462019.pdf - 1522.891 KB) Data publikacji: 2019-04-25 12:16:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr 3046/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Złota za 2018 rok

Uchwała Nr 3072/2019
(uchwalario_3072.pdf - 93.442 KB) Data publikacji: 2019-06-17 12:59:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2019 roku

Powrót