Rok 2020Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-01-15 08:40:15

Rok 2020Załączone pliki:

Uchwała Nr 3149/2019
(uchwala_rio_w_sprawiew_opiniioprojekcieuchwaly_rgz_wpf122019.pdf - 112.456 KB) Data publikacji: 2019-12-16 13:26:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr 3149/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Złota w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złota na 2020 rok i lata następne

Powrót