Statut Gminy ZłotaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-12-13 11:16:17

Zgodnie z art. 164 Konstytucji RP gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, ma osobowość prawną. Przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe.

Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.

Zgodnie z art. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) o ustroju gminy stanowi jej statut.

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR XXXV/274/2018
(uchwalaXXXV2742018.pdf - 1450.536 KB) Data publikacji: 2018-12-13 11:13:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie Statutu Gminy Złota

UCHWAŁA NR XXXVI/279/2018
(uchwalaXXXVI2792018.pdf - 136.577 KB) Data publikacji: 2018-12-13 11:14:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złota

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2018
(uchwalaXXXVIII2842018.pdf - 137.156 KB) Data publikacji: 2018-12-13 11:14:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złota

Powrót