Rok 2021Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-05-10 08:25:06

Załączone pliki:

Uchwała Nr 187/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2020 roku
(opinia_budzet16122020.pdf - 2795.462 KB) Data publikacji: 2021-03-11 11:45:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złota na 2021 rok

Uchwała Nr 23/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2021 roku
(opinia_dlug012021.pdf - 1195.378 KB) Data publikacji: 2021-03-11 11:47:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złota

Uchwała Nr 68/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2021 roku
(opinia_budzet04052021.pdf - 126.708 KB) Data publikacji: 2021-05-05 13:27:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Złota za 2020 rok

Uchwała Nr 103/2021, 11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
(uchwala103_2021rio.pdf - 78.688 KB) Data publikacji: 2021-09-29 09:30:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr 103/2021, 11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w zmieniającej uchwale budżetowej Gminy Złota na 2021 rok.

Uchwała Nr 108/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
(uchwala108_2021rio.pdf - 114.272 KB) Data publikacji: 2021-09-29 09:31:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr 108/2021, II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złota za I półrocze 2021 roku.

Uchwała Nr 152/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
(uchwala_rio_152_2021.pdf - 212.011 KB) Data publikacji: 2021-12-13 13:07:04 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W załączeniu pisma przekazuję uchwały II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie: - opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok, - opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i lata następne.

Powrót