Wersja do druku

Opublikowano: 2009-07-15 12:35:07

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
ZADANIE PN: Budowa placów zabaw na terenie Gminy Złota.

Wynik postepowania:

Przedmiot przetargu:

,,Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota”

Wynik postępowania: przetarg unieważniony

                                                                                                          Złota dnia 2009-07-15

GPI-III-3410/17/09

Informacja

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : BUDOWA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY ZŁOTA

Urząd Gminy w Złotej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota”  zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2007r. Nr 223, poz.1655 z  póź . zm.)

Na realizację w/w zamówienia publicznego zostały złożone dwie oferty, których wartość przewyższyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na  realizację zamówienia.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2675
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-06-24 10:05:02
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-06-24 10:49:35
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-07-15 12:36:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu