Wersja do druku

Opublikowano: 2009-08-11 13:32:28

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
ZADANIE PN: Budowa placów zabaw na terenie Gminy Złota.

W rozwinięciu: "ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ"

Wynik postepowania:

                                                                                                            Złota, 11.08.2009 r.

GPI-III-3410/17/09

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych Gmina Złota zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY ZŁOTA

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA- CENA

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez:

Z.B.E.”EKOROB” Roboty Ziemno – Drogowe

Robert Lewandowski

Miernów 63, 28-425 Złota

 

Oferta to otrzymała łącznie -  100 pkt.

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

Oferta Nr 2.          

Zakład Robót Inżynieryjno Transportowych  ,,WOD – GAZ” ,

Czesław Sztuk

Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

                                               91,30 pkt.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2466
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-07-17 11:31:15
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-07-17 13:25:10
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-07-27 08:53:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu