Wersja do druku

Opublikowano: 2009-10-20 11:33:41

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup i sukcesywna dostawa węgla i miału do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej, Szkoły Podstawowej w Chrobrzu, Szkoły Podstawowej w Miernowie oraz Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotej

Wynik postepowania:

                        Złota dn. 20.10.2009                                           

GPI-III-3410/1/09

 

 

 

                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Na podstawie  art. 92 ust.1  Prawa zamówień publicznych, Gminny Zespół Ekonomiczno  -Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej  zawiadamia, iż w postępowaniu  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i sukcesywna dostawa węgla i miału do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej, Szkoły Podstawowej w Chrobrzu, Szkoły Podstawowej w Miernowie, oraz Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotej 

 

JEDYNYM  KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez :

 

 

Handel Węglem Transport Towarowy

Ryszard Cham Swoszowice 23, 28-506 Czarnocin

 

                                        Oferta otrzymała łącznie 100  pkt.

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

                    „Image” Sebastian Girgiel

                      ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze Gardawice

                                        68,77 pkt.

 

Oferta Nr 3.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

                         „STANPOL-EX”

                         Elżbieta  Pałac,  ul. Mickiewicza 20/84

                          41-400 Mysłowice

Na podstawie art. 92 ust1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U z 2006 nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) zawiadamiam, że Zamawiający odrzucił Państwa ofertę na mocy art. 89 ust1. pkt.2 pzp.

                          

 

Oferta Nr 4.    Sklep z Art. Budowlanymi, Nawozowymi i Mat.  Opałowymi D. Salwierak

                       Złota 297, 28-425 Złota

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U z 2006 nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) zawiadamiam, że Zamawiający odrzucił Państwa ofertę na mocy art. 89 ust1. pkt.2 pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2159
Wprowadził do systemu: Grzegorz Sobieraj, data: 2009-10-05 09:09:27
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-10-05 09:30:07
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-10-05 09:30:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu