Wersja do druku

Opublikowano: 2010-04-28 09:10:58

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej Chroberz „Gliniki”

Wynik postepowania:

Złota dnia 2010-04-23

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej zawiadamia iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej Nr 1574008  Chroberz ,,Gliniki” dł. 930mb.

 

 

JEDYNYM KRYTERIUM WTBORU OFERTY BYŁA – CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą(najtańszą) została uznana oferta nr 1 złożona przez:

PRID Miechów Sp. z o.o.

ul. Racławicka 41b

32-200 Miechów

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:         

 

Oferta Nr 2.     ŚPRD ,,TRAKT” Sp.z o.o.

                        Górki Szczukowskie 1 k/Kielc                                 91,35pkt.

                         26-065 Piekoszów

 

Oferta Nr 3.     STRABAG  Sp. z o.o.

                         ul.Parzniewska 10                                                    79,07pkt.

                         05-800 Pruszków

 

Oferta Nr 4.     CEWAP” Sp.z o.o.

Celiny                                                                        99,27pkt.

26-020 Chmielnik

 

 

Oferta Nr 5.     POLDIM Jakubowice Sp.z o.o.

                         Jakubowice 77                                                         97,27pkt.

                         32-100 Proszowice

 

Oferta Nr 6.     P.P-U.SZAR-BUD S.C.

                         Szarbia Zwierzyniecka 107                                     95,74pkt.

                         28-530 Skalbmierz

 

                         Podpisane umowy nastąpi w terminie o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy-prawo zamówień publicznych tj. po upływie pięciu dni od czasu otrzymanego przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2135
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-04-09 08:25:32
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-04-09 08:28:45
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-04-28 09:12:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu