Wersja do druku

Opublikowano: 2010-04-28 09:11:59

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
1. Remont drogi gminnej Pełczyska Kolonie dł 560 mb. 2. Remont drogi dojazdowej w m. Pełczyska dł. 526 mb.

Wynik postepowania:

Złota dnia 2010-04-23

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej zawiadamia iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

1)      Remont drogi gminnej Pełczyska Kolonie dł 560mb.

 

2)      Remont drogi dojazdowej w m. Pełczyska Kolonie dl. 526 mb.

JEDYNYM KRYTERIUM WTBORU OFERTY BYŁA – CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą(najtańszą) została uznana oferta nr 4 złożona przez:

CEWAP” Sp. z o.o.

Celiny 99,27 pt.

26-020 Chmielnik

 

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

Oferta Nr 1.     PRID Miechów Sp. z o.o.

ul.Racławicka 41b                                                    77,54pkt                                 32-200 Miechów

 

Oferta Nr 2.     ŚPRD,,TRAKT” Sp.z o.o.

                        Górki Szczukowskie 1 k/Kielc                                 91,35pkt.

                         26-065 Piekoszów

 

Oferta Nr 3.     STRABAG Sp.z o.o.

                         ul.Parzniewska 10                                                    79,07pkt.

                         05-800 Pruszków

 

Oferta Nr 5.     POLDIM Jakubowice Sp.z o.o.

                         Jakubowice 77                                                         97,27 pkt.

                         32-100 Proszowice

 

Oferta Nr 6.     P.P-U.SZAR-BUD S.C.

                         Szarbia Zwierzyniecka 107                                      95,74 pkt.

                         28-530 Skalbmierz

 

                         Podpisane umowy nastąpi w terminie o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy-prawo zamówień publicznych tj. po upływie pięciu dni od czasu otrzymanego przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2187
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-04-09 08:49:55
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-04-09 08:59:56
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-04-28 09:12:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu