Wersja do druku

Opublikowano: 2010-05-31 12:58:53

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Wynik postepowania:

 Złota, 2010-05-28


Informacja

o wyniku przetargu

Wójt Gminy Złota podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota położonej w Złotej, gm. Złota.

W dniu 28 maja 2010 r. został przeprowadzony w Urzędzie Gminy Złota po raz pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 1280 o pow. 800 m2, położonej w Złotej, dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr 19230.

Na przetarg zostało wpłacone 1 wadium. Do w przetargu zgłosili się tylko Katarzyna i Piotr małż. Kawiński, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu.

Cena wywoławcza wymienionej nieruchomości ustalona została w wysokości 23 836,00 zł bez podatku VAT. W wyniku przetargu osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 24 076,00 zł plus podatek VAT w wysokości 5296,72 zł.

Nabywcą działki gruntu nr 1280 o pow. 800 m2 , położonej w Złotej zostali ustaleni Pani Katarzyna Kawińska i jej mąż Piotr Kawiński.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota na okres 7 dni, to jest od dnia 28.05.2010 r. do dnia 04.05.2010 r.

Wójt Gminy

----------------------------------------------------------------------------------

Złota, 2010-05-28


Informacja

o wyniku przetargu


Wójt Gminy Złota podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, położonych w Złotej i Miernowie.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 28 maja 2010 r. na sprzedaż nieruchomości, składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 1281 o pow. 800 m2 i nr 1279 o pow. 800 m2 położonej w Złotej, dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta Kw Nr 19230 oraz nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 296/3 o pow. 13296 m2, położonej w Miernowie , dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta Kw Nr 25338 zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu. Cena wywoławcza dla działki gruntu nr 1279 wynosiła kwotę 23836,00 zł, dla działki gruntu nr 1281 wynosiła kwotę 23366,00 zł, a dla działki gruntu 296/3 wynosiła kwotę 17588,00 zł

Wójt Gminy
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2251
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-04-20 08:48:24
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-04-20 08:54:53
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-05-31 12:59:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu